Zemeko

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem akcji jest Zemeko Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Derdowskiego 7 /124 81-369 Gdynia NIP: 587 170 49 88.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs odbywa się na tablicy profilu “Zemeko Szklane Wnętrza”. Do wzięcia udziału w konkursie wymagane jest posiadanie komputera, laptopa lub smartfona, dostęp do internetu oraz profil na facebooku.
 4. Konkurs trwa od 08.12.2021 r. do 20.12.2021 r. 
 5. Akcja konkursowa przeznaczona jest dla uczestników powyżej 18 roku życia przebywających na terenie Polski.
 6. Konkurs odbywa się za pomocą fanpage https://www.facebook.com/ZemekoSzklaneWnetrza
 7. Konkurs polega na podaniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Co zrobię z wygraną?”, tj. złotym lustrem z fazą. Zostanie wyłonionych 3 zwycięzców spośród najbardziej pomysłowych odpowiedzi. 
 8. W przypadku braku zgłoszeń konkurs zostaje automatycznie rozwiązany.
 9. Osoby używające wulgaryzmów oraz szerzące w komentarzach mowę nienawiści zostaną natychmiastowo zdyskwalifikowane.
 10. Ogłoszenie nagród odbędzie się 22 grudnia 2021 r. na tablicy profilu “Zemeko Szklane Wnętrza”. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej. 
 11. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na fanpage’u.
 12. Nagrodą w konkursie są 3 złote lustra z fazą w kształcie sześciokąta – po jednym dla każdego z 3 zwycięzców.
 13. Nagroda zostanie dostarczona transportem firmy Zemeko Sp. z o.o. na terenie Trójmiasta i okolic pod warunkiem podania prawidłowego numeru telefonu oraz adresu dostawy. Jeśli transport byłby utrudniony, nagrodę można odebrać osobiście na magazynie Zemeko Sp. z o.o. przy ul. Wiejskiej 1 w Pogórzu 81-198 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 9:00 oraz 15:00 – 16:00, w piątki w godzinach 7:30 – 9:00 po podaniu kodu odbioru przesłanego w wiadomości prywatnej na portalu Facebook po wyłonieniu zwycięzców.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 15. Ewentualne reklamacje proszę kierować na adres mailowy: biuro@zemeko.pl podając dane Uczestnika oraz dopisek “konkurs”. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.
 16. Nagrody nie mogą zostać przekazane na rzecz osób trzecich ani zostać spieniężone.
 17. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 
 18. Administratorem danych osobowych jest Zemeko Sp. z o.o. Dane uczestników są przetwarzane w celu sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz dostarczenia nagród. Nie zostaną przekazane osobom trzecim. Przechowywane będą do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się na adres mailowy: biuro@zemeko.pl
 19. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
error: Dane chronione